ยินดีต้อนรับทุกท่าน : www.rjanoong.blogspot.com

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553

Weblog คุณครู โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ (รุ่นที่ 1)

1.รองฯปรีชา สำเริง http://preechaict.blogspot.com/
2.รองฯสมบูรณ์ เสียงวัฒนะ http://somboon129.blogspot.com/
3.รองฯก้องภพ ยี่หร่า http://superboy05.blogspot.com
4.รองฯนิวัตร วงศ์วิลัย http://watwongwilai.blogspot.com
5.ครูจงกลนี แย้มบางยาง http://lim21.blogspot.com/
6.ครูสมศรี เฮงประเสริฐ http://setundon678.blogspot.com/
7.ครูพินิจดา วสุพราหมณ์ http://pinitda45.blogspot.com/
8.ครูผ่องศรี เจียมฉวี http://pong2010.blogspot.com/
9.ครูวิเชียร จันทร์ตรี http://guru2011.blogspot.com/
10.ครูรัชฎา ปุญญโพธาภิรัต http://rat57.blogspot.com/
11.ครูฐิติรัตน์ พูลสวัสดิ์ http://titirat6464.blogspot.com/
12.ครูนัฐวดี ป้อมเชียงพิณ http://nattarin53.blogspot.com/
13.ครูบุญยานุช จันทร์แพร่ http://bunyanoot.blogspot.com/
14.ครูณัฐนันท์ สีบุญเรือง http://nattannan.blogspot.com/
15.ครูราตรี ศรีมณีกาญจน์ http://rata45034.blogspot.com/
16.ครูกอบชัย วุฒิธรรม http://krukobchai.blogspot.com/
17.ครูทวี สุขสม http://tawee016.blogspot.com/
18.ครูปราณี ตันติตระกูล http://tuntitakool.blogspot.com/
19.ครูขวัญเกื้อ แสงแก้ว http://khwankua.blogspot.com/
20.ครูจอมขวัญ ทองอยู่ยืด http://jomkant.blogspot.com/
21.ครูทวีพร แสงแก้ว http://taweeporn229.blogspot.com/
22.ครูชาญ ศรีมณีกาญจน์ http://charnsri.blogspot.com/
23.ครูณัฐกา วาดชลอ http://nattika53.blogspot.com

3 ความคิดเห็น:

 1. คิดถึงอาจารย์ทุกคนที่ ปป. นะคะจากลูกศืษย์คนนี้ กมลัตน์ รัตนาวลีพงษ์

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ24 กันยายน 2553 00:21

  ถึงแม้จะจบจาก ป.ป. แล้ว แต่ไม่เคยลืมภาพบรรยากาศแห่งความสุขที่ ป.ป. เลย คิดถึงคุณครูทุกคนเลย

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ29 กันยายน 2553 01:18

  อาจารย์ทวีดุจัง ยิ้มบ้างสิคัฟ นักเรียนจาดั้ยไม่กลัว

  ตอบลบ

บรรยากาศการอบรม Weblog